Contacts

Office

ADC studio group s.r.o.
V občanském domově 2a
140 00 Praha 4
Tel:  +420 244 470 510
Mob: +420 602 387 217
E-mail: info@archmodely.cz

Invoicing address

ADC studio group s.r.o.
Na Pankráci 404/30a
140 00 Praha 4
IČO: 04999479
DIČ: CZ04999479

Banking connection

ČSOB a.s.
č..ú.: 277133420/0300
IBAN CZ1803000000000277133420
BIC (SWIFT)CEKOCZPP

Ing.arch. Karel Svoboda

CEO, models, demand
+420 602 387 217
svoboda@archmodely.cz

Ing.arch. Pavla Maříková

design
+420 777 612 909
marikova@adcstudio.cz

Tomáš Mika

representative for germany
+420 773 207 580
mika@archmodelle.de

Karel Šorejs

project manager
+420 739 962 645
sorejs@adcstudio.cz

Lukáš Leger

design/models
+420 604 183 460
leger@adcstudio.cz

Patrik Večeřa

design/models
+420 776 460 620
vecera@adcstudio.cz

Martina Štefková

design/models

Martin Míka

production

Jan Mařík

production