urbanistická studie Rohanského ostrova (CZE)
v M 1:1000 pro SEKYRA GROUP