rezidence Nad Rokytkou (CZE)
v M 1:200 pro BCD group