rezidence Čámovka (CZE)
v M 1:150 pro Horizon Holding