rezidence Bezručova (CZE)
v M 1:100 pro Bezručova Invest, s.r.o.