obytný komplex AURA STATENICE (CZE)
v M 1:100 pro MANGHI CZECH REPUBLIC s.r.o.