plastická mapa Moravskoslezského kraje (CZE)
v M 1:87000 pro Moravian-Silesian region