bytový komplex Karlovy Vary – Na Vyhlídce (CZE)
v M 1:200 pro soukromého investora