bytový komplex Belle Maison (CZE)
v M 1:250 pro CON INVEST, a.s.