Strojní modely

skládkový stroj YUNUS EMPRE 2X145 MW CFPP (CZE)
v M 1:100 pro VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

elektrárna ADULARYA (TUR)
v M 1:300 pro VÍTKOVICE GEARWORKS a.s.

zařízení sekundární metalurgie VD/VOD-VIT (CZE)
v M 1:25 pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING

skládka uhlí PS36
v M 1:300 pro VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.